SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

CBF ERKEND


Switch language

Projecten

Bestuursleden en medewerkers van de Corts Foundation zijn gedeeltelijk wetenschappers die periodiek wetenschappelijke artikelen publiceren en bijdragen dan wel artikelen van wetenschappers en onderzoekers beoordelen.
Artikelen die vallen binnen het "Mission statement" van de Corts Foundation kunnen als PDF op de website van de stichting worden geplaatst. Bezoekers van deze website die een artikel willen bijdragen worden verzocht om contact op te nemen met de Algemeen Secretaris.

Review Board

Dr. Alicia Schrikker
Nico A.M. Vriend MA

 

redevanternateVolledige titel: De Geveinsde vrede. Eer, protocol en diplomatie in
de machtsverhouding tussen de Verenigde Oost-Indische Compagnie en Ternate
omstreeks 1750

Door Dr. Hendrik E. Niemeijer

(© H.E. Niemeijer, Mei 2012)

Samenvatting

Dit artikel handelt over de relatie tussen het bestuur van de VOC van Ternate (het Noordelijke Molukse specerijen eiland) en de Sultan van Ternate in de 18e eeuw. Formeel was dat een verhouding tussen een overheerser (de VOC) en diens vazal, de Molukse heerser. Hoewel deze problematische verhouding bol stond van politieke manipulaties en militaire bedreiging van het lokale Fort Oranje, was er ook een politiek-culturele dimensie in de wederzijdse relaties. In een specifiek politiek-cultureel klimaat was er ruimte voor ere-medailles, protocol, rituele uitwisseling van geschenken en ceremonie dat aanzienlijk bijdroeg tot het voorkomen van conflicten. De auteur beargumenteert dat het lokale diplomatieke 'systeem van contact', beïnvloed door een feodale relatie, de basis vormde van het 18e eeuwse Nederlandse kolonialisme. De grote hoeveelheid kruit dat Jan Compagnie verschoot in Fort Oranje in de 18e eeuw had geen schadelijk doel, maar was voor saluut aan de passerende zeilende lokale heersers. Thee bezoeken, ceremoniële afspraken, verjaardagsfeestjes in de tuin van de Compagnie gaven ruimte voor culturele uitwisseling die de 'Theatrale vrede' moesten bevorderen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in PDF (English, 1.3mb) >>

 

ArtikelHN IIASVolledige titel: Nieuwe ontdekkingen over de maritieme en diplomatieke geschiedenis van Zuidoost-Azië 1600-1800

Door Dr. Hendrik E. Niemeijer

(© H.E. Niemeijer, Maart 2015)

Samenvatting

In dit artikel in de nieuwsbrief van het 'International Institute of Asian Studies' (IIAS) gaat Niemeijer in op de website www.sejarah-nusantara.anri.go.id en de VOC-archieven die daarop worden gepubliceerd in een samenwerkingsproject tussen The Corts Foundation (TCF) en Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Op de website staan niet alleen scans, maar ook toegangen op de gedigitaliseerde series. In die toegangen zijn inmiddels duizenden diplomatieke brieven aangetroffen die meer inzicht kunnen geven in de diplomatieke betrekkingen tussen inheemse vorsten en de Hoge Regering in Batavia. Deze index van brieven is eind 2014 online geplaatst met een geografische visualisatie en een achttal bijbehorende artikelen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in PDF (English, 1mb) >>

De volledige editie van de nieuwsbrief van IIAS is ook als PDF-download beschikbaar.

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

 ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013