15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

Met droefheid hebben we recent kennis genomen van het plotselinge overlijden van Mona Lohanda in Indonesië. Zij was een vooraanstaande vrouwelijke historicus en archivaris in Indonesië en vanaf 1972 werkzaam bij het Nationaal Archief van de Republiek Indonesië (ANRI) met name op het gebied van de geschiedenis van Jakarta, het voormalige Batavia. Zij ontving diverse onderscheidingen voor haar bijdrage aan de Indonesische geschiedschrijving.

MonaLohandaZij werd op 4 november geboren in Tangerang, een voorstad van Jakarta. Na haar studie aan de Afdeling Geschiedenis, Faculteit Letteren, Universiteit van Indonesië vervolgde zij haar postdoctorale studie aan de afdeling Geschiedenis, School of Oriental and African Studies aan de University of London. Ze studeerde in maart 1974 af met haar proefschrift getiteld ‘The Kapitan China of Batavia 1937-1942’. Op voorstel van de Indonesische historicus Harsja Bachtiar bestudeerde Mona de geschiedenis van het Tioghoa-volk in Indonesië.

Bijgaand een korte update van ons Senshi Sōsho- project, zoals op 20 augustus werd gepubliceerd op de website van Stone and Stone.

Screen Shot 09 15 20 at 0119 PM“After producing two excellent translations of Japanese histories—The Invasion of the Dutch East Indies and The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal—the Corts Foundation is well on the way to completion of the third and final volume on operations in the NEI, The Army Air Force Operations in the Invasion of the South.

Here's a report from the very talented translator, Willem Remmelink:

We are still on schedule and finished last month the translation of the main text. Now working on the maps, indices, etc.

The provisional title will be: The Army Air Force Operations in the Invasion of the South, with an addendum on the Invasion of Northern and Central Sumatra. "The translation covers the main text of Vol. 34 of the Senshi Sōsho minus the chapters on the Philippines, Malaya, and Burma, as well as chapter 4 of Vol. 5 dealing with northern and central Sumatra.

The Articles of Association of the Corts Foundation limit its activities to the area of the former Dutch East Indies, so we reluctantly had to drop the more detailed chapters on the Philippines, Malaya, and Burma. Nevertheless, the remainder of the book (the general sections and the chapters on Singapore, Palembang, and Java) give a good description of the whole campaign.

If all goes well, we hope to publish the book in the first half of 2021.


RolingMDP HTRarticleDe afgelopen jaren heeft automatische handschriftherkenning een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het nu ook geschikt genoeg is om te worden toegepast op gedigitaliseerde archieven. Een computer kan leren inmiddels leren lezen en dus ook bijvoorbeeld het 17e en 18e eeuwse nederlands uit gescande VOC bronnen. Daarmee ligt een doorbraak in het verschiet. De teksten van oude handschriften digitaal doorzoekbaar maken zal historici en andere onderzoekers helpen bij het ontsluiten van archieven.

PaperColouringSamples2

Maar niet alle archieven zijn in perfecte staat. Sommige archiefschade kan de tekstherkenning bemoeilijken.
Marco Roling (adviseur van The Corts Foundation) heeft recent onderzoek gedaan naar de toepassing van handschriftherkenning op archieven met schade, en heeft met name gekeken naar het effect van inktvraat en verkleuring. In het artikel wordt ook een aanzet gegeven om te komen tot het meten van archiefschade en het eventueel digitaal verbeteren.

Het onderzoek is vrij beschikbaar en hier te downloaden >>>

In 1926 kreeg Dr. V.I. van de Wall toestemming van het toenmalige befaamde waarnemend Hoofd van de Oudheidkundige dienst dr. P.V. van Stein Callenfell om zijn voorstel tot opname van de zogenaamde “thuynen” in en om Batavia in kaart te brengen. Dit hield in het opmeten, het vervaardigen van plattegronden, het achterhalen van de geschiedenis van de bouw en van de opeenvolgende bewoners, en tenslotte het fotograferen van (delen van ) de befaamde buitenplaatsen zelf (voor zover die nog teruggevonden konden worden). De aanzienlijke buitenplaatsen werden grotendeels aangelegd na 1730. Op het landgoed Struiswijk werden de eerste koffieplanten in Indië geplant. Javaanse zijde werd vervaardigd op “Leenhoff’s Weergade”, dankzij de eerste kweekplaats van zijderupsen.

Buitenplaatsen cover   buitenplaatsen02   buitenplaatsen01

De 2e vermeerderde druk uit 1943 van ‘Oude Hollandse Buitenplaatsen van Batavia’ is door The Corts Foundation gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

Deze digitale versie is hier te zien en als download beschikbaar:
Van de Wall (1943, 175 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 14mb]

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013