15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

corpusdipl exampleHet Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum beslaat zes delen, die al zijn gepubliceerd tussen 1907 and 1955 door Mr J.E. Heeres en Dr F.W. Stapel bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) als 'Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië’. Deze delen bevatten de meest belangrijke collectie van politieke contracten en verdragen (meer dan 1200) die zijn gesloten door de Hollanders in Azië en de aan hen verleende toestemmingen. Het is een rijke historische bron, maar tot nu toe alleen beschikbaar in boekvorm en niet doorzoekbaar.

The Corts Foundation heeft besloten om deze delen te scannen, deels te OCR-en en om indexen te maken die toegang geven tot de contracten, en de namen van personen en plaatsen in deze delen. Het eerste deel is nu gedigitaliseerd (196 contracten) and online gepubliceerd op de website van Sejarah Nusantara in Indonesië.  
De publicatie van Volume 1 is beschikbaar op: 
https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/corpusdiplomaticum/

Dit eerste deel is gepubliceerd door:

- Fanada Sholihah (History Department Diponegoro University)
- Marco Roling (The Corts Foundation)
- Jelle Gerbrandy (Software Engineer) 


(video door: Fanada Sholihah en Aji Kurniawan AP, 2017)

Ook op dezelfde website is de reeds aanwezige database van de Marginalia (117.390 records) uitgebreid met indexen op persoons- en plaatsnamen. De bestaande database van de Bijlagen bij de Resolutieboeken (1213 records) is uitgebreid met een aantal archiefbundels en eveneens met indexen op persoons- en plaatsnamen. 
Deze twee publicaties zijn beschikbaar op:
https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/marginalia/
https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/appendices-resolutions/


cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013