15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

lboxdehaanHet archief van de Hoge Regerinig van Batavia uit de 17e en 18e eeuw is voor een belangrijk deel gedigitaliseerd. De afgelopen jaren is door The Corts Foundation en het Nationaal Archief van Indonesie (ANRI) ruim een miljoen scans van archiefstukken gepubliceerd op de Indonesische website sejarah-nusantara.anri.go.id . 
Sluitstuk van deze jarenlange samenwerking is de recente online publicatie van 1175 kaarten en hun gegevens. Meest landmeetkundige kaarten van Batavia en omgeving geven inzicht in het landgebruik en landverdeling in die tijd.

Deze collectie is gevormd door de landsarchivaris de Haan die de kaarten uit het archief heeft gehaald en samengebracht in een aparte archiefcollectie. Deze collectie is nu gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met de beschrijvingen die de Haan zelf in het begin van de twintigste eeuw al heeft gemaakt.

De collectie is te vinden op: ANRI collectie de Haan 

 

The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal

Remmelink cover The OperationsHet “War History Office” van het “National Defense College of Japan” publiceerde tussen 1966 en 1980 een 102-delige reeks werken “Senshi Sōsho”. Deze delen geven een gedetailleerd verslag van de operaties van het Keizerlijke Japanse Leger en de Keizerlijke Japanse Marine over de Tweede Wereldoorlog. “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal, deel 26 van de reeks, beschrijft de rol van de Japanse Marine tijdens de campagne om de heerschappij over de Indonesische archipel te verkrijgen. Het bevat onder meer de eerste complete Japanse analyse van de Slag in de Javazee, een veel besproken zeeslag die rampzalig eindigde voor de Geallieerden en voor de Japanners de weg naar Java opende.

The Corts Foundation (www.cortsfoundation.org) beoogt historische bronnen betreffende de Nederlandse aanwezigheid in Oost- en Zuidoost-Azië te preserveren en toegankelijk te maken voor wetenschappelijke onderzoekers en het algemene publiek. De belangrijkste projecten betreffen het duurzaam digitaal behouden van 1.1 miljoen manuscripten van VOC- archieven bij het Arsip Nasional Republik Indonesia en het vertalen in de Engelse taal van verschillende delen van de Senshi Sōsho reeks die gaan over de Japanse invasie in het voormalige Nederlands-Indië.

Nadat eerder in 2015 onder grote nationale en internationale belangstelling “The Invasion of the Dutch East Indies” (deel 3 van de Senshi Sōsho - reeks) werd uitgebracht, zal The Corts Foundation op Maandag 24 september 2018 om 15.00 uur “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal “presenteren.

Geïnteresseerden voor de presentatie in het Groot- Auditorium van de Universiteit Leiden kunnen zich registreren door aanmelding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tijdens de presentatie zullen dr. Anita van Dissel, universitair hoofddocent Maritieme Geschiedenis van de Universiteit Leiden, Vice- Admiraal b.d. Matthieu Borsboom, voormalig Directeur “Defensie Materieel Organisatie – DMO” van de Koninklijke Marine, en dr. Willem Remmelink, editor en vertaler van het deel, korte voordrachten geven.

De voorzitter van the Corts Foundation zal de eerste exemplaren aanbieden aan prof. Dr. M. R. Rutgers, decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en aan dhr. Th. W.R. Doorman, zoon van schout-bij-nacht Karel Doorman die op 27/28 februari 1942 het geallieerde eskader tijdens de Slag in de Javazee aanvoerde.

De publicatie is financieel mogelijk gemaakt met middelen van de stichting met mede ondersteuning van de Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation, de Gravin van Bylandt stichting, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie- NIMH, de Suntori Foundation, de Samenwerkende Maritieme Fondsen: Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-lands zeedienst, de Directie der Oostersche Handel en Reederijen, en de Vereeniging de Prins Hendrik Stichting.

Uitgever is Leiden University Press.

Voor nu geldt: “SAVE THE DATE”.

Getekend, Egbert Jacobs
Voorzitter The Corts Foundation

GlossariumCoverHet lezen en interpreteren van teksten uit de 17e en 18e eeuw kan uitdagend zijn vanwege het woordgebruik en de spelling die van het moderne Nederlands afwijkt. Een glossarium of termenlijst kan onderzoekers helpen om specifieke woorden te interpreteren en de herkomst te begrijpen. De VOC archieven in het Nationaal Archief van Indonesie (ANRI) bevatten talloze woorden die naast het Nederlands ook direct uit de lokale zuidaziatische regio komen en uit andere gebieden.

Mona Lohanda (senior archivaris bij ANRI) heeft een eerste selectie gemaakt van termen uit het VOC archief, met name uit de marginalia van de dagregisters. Deze termen zijn allemaal beschreven en vertaald in het Nederlands, Indonesisch en Engels. De etymologie van deze woorden (de taalkundige herkomst) is onderzocht door Dr. Tom Hoogenvorst van KITLV Leiden en deze herkomst is aan het glossarium toegevoegd. Dit maakt het glossarium tot een uniek document.

In het kader van het DASA project dat TCF en ANRI al een aantal jaar samen uitvoeren is dit glossarium tot stand gekomen. Alle resultaten zijn op de website sejarah-nusantara.anri.go.id terug te vinden en te downloaden, maar ook op deze pagina (zie hieronder). 

De volgende personen hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de realisatie van dit glossarium:

  • Dr. Mona Lohanda, senior archivaris ANRI
  • Dr. Tom Hoogervorst, Aziatisch taalkundige KITLV Leiden
  • Dhr. Marco Roling, informatie ontwerper TCF
  • Mevr. Nurhayu Santoso, indonesische vertaalster

Download hier >> Glossarium VOC Indonesie V20180206

GlossariumSnippet

corpusdipl exampleHet Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum beslaat zes delen, die al zijn gepubliceerd tussen 1907 and 1955 door Mr J.E. Heeres en Dr F.W. Stapel bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) als 'Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië’. Deze delen bevatten de meest belangrijke collectie van politieke contracten en verdragen (meer dan 1200) die zijn gesloten door de Hollanders in Azië en de aan hen verleende toestemmingen. Het is een rijke historische bron, maar tot nu toe alleen beschikbaar in boekvorm en niet doorzoekbaar.

The Corts Foundation heeft besloten om deze delen te scannen, deels te OCR-en en om indexen te maken die toegang geven tot de contracten, en de namen van personen en plaatsen in deze delen. Het eerste deel is nu gedigitaliseerd (196 contracten) and online gepubliceerd op de website van Sejarah Nusantara in Indonesië.  
De publicatie van Volume 1 is beschikbaar op: 
https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/corpusdiplomaticum/

Dit eerste deel is gepubliceerd door:

- Fanada Sholihah (History Department Diponegoro University)
- Marco Roling (The Corts Foundation)
- Jelle Gerbrandy (Software Engineer) 


(video door: Fanada Sholihah en Aji Kurniawan AP, 2017)

Ook op dezelfde website is de reeds aanwezige database van de Marginalia (117.390 records) uitgebreid met indexen op persoons- en plaatsnamen. De bestaande database van de Bijlagen bij de Resolutieboeken (1213 records) is uitgebreid met een aantal archiefbundels en eveneens met indexen op persoons- en plaatsnamen. 
Deze twee publicaties zijn beschikbaar op:
https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/marginalia/
https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/appendices-resolutions/


cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013