SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

LUstudenten 6jun2017Op 6 juni 2017 zijn vier studenten Geschiedenis van de Universiteit Leiden begonnen met het controleren en aanvullen van een tweetal digitale toegangen op VOC archieven van het Nationaal Archief van Indonesië. Het betreft het vastleggen van een index van personen en plaatsen die zijn genoemd in de zogeheten Marginalia van de Daghregisters van het Casteel van Batavia, en beschrijvingen van documenten uit de serie Bijlagen bij de Resolutieboeken.

De studenten worden begeleidt door Alicia Schrikker en Lennert Bes, beide docent aan de Universiteit Leiden en door Marco Roling en Joan Snellen van The Corts Foundation. Voor de studenten is dit een mooie gelegenheid meer bekend te worden met de VOC archieven en de grote verscheidenheid aan documenten daarin, en het is ook een goede oefening in het lezen en interpreteren van 17e en 18e eeuwse teksten. Beide indexen zullen later dit jaar online worden gepubliceerd op de website van Sejarah-Nusantara.

Van links naar rechts: Lydia van Wijk, Hanna te Velde, Fenna Ytsma en Doreen van den Boogaart (Foto: Marco Roling)

HBPenning TCF 30mei2017Het genootschap "De Haagsche Besoygne" heeft haar eerste lustrumpenning uitgereikt aan de Philippus Corts Stichting (The Corts Foundation) wegens haar onschatbare inspanningen en verdiensten voor het duurzaam digitaal behoud van de VOC-archieven in Jakarta en in het bijzonder de digitalisering van om en nabij 1 miljoen VOC-documenten in het Nationaal Archief van Indonesië.

De secretaris van The Corts Foundation, dhr Joan C. Snellen van Vollenhoven, heeft de Erepenning op 30 mei 2017 in 't Goude Hooft in Den Haag in ontvangst mogen nemen namens het bestuur en alle deelnemers aan het DASA project.

Surabaya20170227Op maandag 27 februari 2017 organiseerde de Oorlogsgravenstichting op het ereveld Kembang Kuning bij Surabaya een herdenkingsbijenkomst ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Slag in de Javazee, 75 jaar geleden. Kransen werden onder meer gelegd door de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, de directeur van de Oorlogsgravenstichting, de voorzitter van het Nationaal Comité 5 mei en door nabestaanden. Het was een emotionele bijeenkomst, waarbij uiteraard gememoreerd werd dat de gezonken geallieerde oorlogsbodems niet meer aanwezig zijn op het oorlogskerkhof in de Javaanse wateren.

Op 1 maart 2017 werd een tweede herdenking georganiseerd, waarbij de bevelhebbers der zeestrijdkrachten van Indonesie en Nederland eveneens kransen legden. Vertegenwoordigers van de diverse geallieerde strijdkrachten gingen uitgebreid in op het belang van het offer dat de gezamenlijke marine brachten.

Namens The Corts Foundation was bij beide herdenkingen Joan Snellen van Vollenhoven (secretaris, ex-marinier) aanwezig, in gezelschap van Prof. Bambang Hidayat (adviseur TCF). The Corts Foundation is momenteel bezig om het deel uit de Senshi Sosho reeks vanuit het Japans in het Engels te vertalen, betreffende de slag in de Javazee.

SIAM dipllet cover smOp de internationale culturele bijeenkomst van het Dutch Trading Heritage Network in zuidoost-Azië, in het Baan Hollanda Information Center (Ayutthaya, Thailand) is op 14 november 2016 een publicatie gepresenteerd over oude diplomatieke brieven uit de 17e en 18e eeuw. Deze brieven zijn aangetroffen in het Nationaal Archief van Indonesie (Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI).

Deze diplomatieke correspondentie omvat ruim achtduizend brieven, waarvan een vierhonderdtal betrekking hebben op de relatie tussen de koning van Siam en het Nederlandse bewind in het Kasteel van Batavia (Jakarta, Indonesië). Een elftal brieven is in detail bestudeerd en beschreven door Thaise en Nederlandse historici en in een boekpublicatie gebundeld. Deze publicatie is in het Engels vervaardigd en vanaf heden digitaal beschikbaar.
De boekpublicatie is inmiddels aangeboden aan de Nederlandse ambassadeur in Thailand, de Nederlandse minister-president Rutte en de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen. 

ThaiDinner2

Momenteel wordt gewerkt aan een vertaling van de boekpublicatie in het Thais. Deze versie wordt begin 2017 verwacht en zal aan Thailand worden aangeboden.

Zie foto rechts (v.r.n.l): prof. dr. Bhawan Ruangsilp (historicus), ms. Risma Manurung (Archivaris ANRI), prof. dr. Dhiravat na Pombejra (historicus), ms. Sutthiman Limpanusorn (vertaalster), mr. Joan Snellen van Vollenhoven (Secretaris TCF)

 

 

 

 

Aan de diplomatieke brieven van Siam is op de website over de Nederlandse 17e en 18e eeuwse archieven, die door TCF en ANRI is ontwikkeld, een speciale webpagina gewijd. Zie: https://sejarah-nusantara.anri.go.id/letters-from-siam/

Hier zijn ook de individuele artikelen en de digitale versie van de boekpublicatie te vinden.

Ter introductie is de bijgaande korte video gemaakt (zie rechts).

De publicatie en video zijn mogelijk gemaakt met steun van Baan Hollanda Historical Center, de Nederlandse Ambassade in Thailand, Arsip Nasional Republik Indonesia en The Corts Foundation.

bhlogo  RoyalNetherlandsEmbassy  ANRI logo  cortslogo3 

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013