15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

Nationale Indië-herdenking op
15 augustus 2017

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven
door de secretaris van de Corts Foundation,
Joan C. Snellen van Vollenhoven,
naar aanleiding van de bijdrage aan deze
herdenkingsplechtigheid te Den Haag
en de landelijke NPO televisie uitzending
op 15 augustus 2017.

(Zie ook de officiële website van de Indië-herdenking voor meer informatie over deze plechtigheid: http://indieherdenking.nl)

 

“Verhalen, verhalen”

Het jaarthema van de Nationale Indië - herdenking 2017 is “Verhalen Over Leven” en gaat over de onbegrensde kracht van verhalen, over de mens achter de geschiedenis. Verhalen die nog steeds leven. Verhalen die voor sommigen, overlevenden dan wel nabestaanden, in hun hoofd nog steeds niet zijn afgelopen en die op traumatische wijze hun leven beheersen. Verhalen, die ook nog eens vanuit verschillende invalshoeken worden beleefd. Wij in Nederland denken dan aan de burger-geïnterneerden, de krijgsgevangenen die als dwangarbeider ingezet werden aan de Pakan Baroe- spoorweg of de Burma spoorweg, dan wel het lot van de “troostmeisjes”. In het voormalige Nederlands- Indië denkt men enkel aan de “Proklamasi”. In Japan denkt men aan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Verhalen die, ook al worden ze steeds herbeleefd, vertekenen in de loop der tijd. Maar ook verhalen, die soms zijn opgeschreven vanuit een eigen nationale officiële visie en soms een eigen ingekleurde geschiedschrijving. In het geval van mijn vader waren dat aantekeningen op bijbelblaadjes en schoolschriften.

indiemonument denhaag

Willen we echter de slachtoffers het respect betonen dat ze verdienen en voorkomen dat ze in de nevels van de tijden vervliegen, dan moeten we hun inzet voor het nageslacht bewaren. Dit betekent het onderzoeken van die verhalen vanuit verschillende gezichtspunten, waarbij we de waarheid geen geweld aan mogen doen. Niet om achteraf te (ver-)oordelen, of de geschiedenis te herschrijven, maar om inzicht te krijgen wat er feitelijk is gebeurd. Ook al kunnen die verhelderende inzichten pijnlijk zijn. De strijd, die in februari en maart 1942 werd gevoerd, vormde voor velen een keerpunt in de geschiedenis van “hun” Nederlands- Indië en hun leven. Dit werd later pijnlijk duidelijk na de formele beëindiging van de strijd met de capitulatie van de Japanners op 15 augustus 1945 en de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949.

LUstudenten 6jun2017Op 6 juni 2017 zijn vier studenten Geschiedenis van de Universiteit Leiden begonnen met het controleren en aanvullen van een tweetal digitale toegangen op VOC archieven van het Nationaal Archief van Indonesië. Het betreft het vastleggen van een index van personen en plaatsen die zijn genoemd in de zogeheten Marginalia van de Daghregisters van het Casteel van Batavia, en beschrijvingen van documenten uit de serie Bijlagen bij de Resolutieboeken.

De studenten worden begeleidt door Alicia Schrikker en Lennert Bes, beide docent aan de Universiteit Leiden en door Marco Roling en Joan Snellen van The Corts Foundation. Voor de studenten is dit een mooie gelegenheid meer bekend te worden met de VOC archieven en de grote verscheidenheid aan documenten daarin, en het is ook een goede oefening in het lezen en interpreteren van 17e en 18e eeuwse teksten. Beide indexen zullen later dit jaar online worden gepubliceerd op de website van Sejarah-Nusantara.

Van links naar rechts: Lydia van Wijk, Hanna te Velde, Fenna Ytsma en Doreen van den Boogaart (Foto: Marco Roling)

HBPenning TCF 30mei2017Het genootschap "De Haagsche Besoygne" heeft haar eerste lustrumpenning uitgereikt aan de Philippus Corts Stichting (The Corts Foundation) wegens haar onschatbare inspanningen en verdiensten voor het duurzaam digitaal behoud van de VOC-archieven in Jakarta en in het bijzonder de digitalisering van om en nabij 1 miljoen VOC-documenten in het Nationaal Archief van Indonesië.

De secretaris van The Corts Foundation, dhr Joan C. Snellen van Vollenhoven, heeft de Erepenning op 30 mei 2017 in 't Goude Hooft in Den Haag in ontvangst mogen nemen namens het bestuur en alle deelnemers aan het DASA project.

Surabaya20170227Op maandag 27 februari 2017 organiseerde de Oorlogsgravenstichting op het ereveld Kembang Kuning bij Surabaya een herdenkingsbijenkomst ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Slag in de Javazee, 75 jaar geleden. Kransen werden onder meer gelegd door de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, de directeur van de Oorlogsgravenstichting, de voorzitter van het Nationaal Comité 5 mei en door nabestaanden. Het was een emotionele bijeenkomst, waarbij uiteraard gememoreerd werd dat de gezonken geallieerde oorlogsbodems niet meer aanwezig zijn op het oorlogskerkhof in de Javaanse wateren.

Op 1 maart 2017 werd een tweede herdenking georganiseerd, waarbij de bevelhebbers der zeestrijdkrachten van Indonesie en Nederland eveneens kransen legden. Vertegenwoordigers van de diverse geallieerde strijdkrachten gingen uitgebreid in op het belang van het offer dat de gezamenlijke marine brachten.

Namens The Corts Foundation was bij beide herdenkingen Joan Snellen van Vollenhoven (secretaris, ex-marinier) aanwezig, in gezelschap van Prof. Bambang Hidayat (adviseur TCF). The Corts Foundation is momenteel bezig om het deel uit de Senshi Sosho reeks vanuit het Japans in het Engels te vertalen, betreffende de slag in de Javazee.

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013