15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

corpusdiplomaticumHet Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum beslaat zes delen, en is gepubliceerd tussen 1907 en 1955 door Mr J.E. Heeres en Dr F.W. Stapel bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Deze delen bevatten een representatief aantal collectie van politieke contracten en verdragen afgesloten door de Hollanders in Azië en vergunningen aan hen verleend.

CDcoverTWEE

Voor het eerst zijn deze delen gescand en gepubliceerd door The Corts Foundation samen met een doorzoekbare database van alle 1193 contracten, en indexen op personen en plaatsen. Elk deel afzonderlijk heeft zulke indexen, maar alle indexen zijn nu gecombineerd om volledige toegang te verlenen tot de zes delen. Duizenden namen van personen en plaatsen zijn opgenomen in deze indexen en vormen bij elkaar een waardevolle bron voor historici en andere onderzoekers. 

Alle scans, database en indexen zijn toegankelijk op de Indonesische website van sejarah-nusantara.

De open data van deze publicatie kan worden gedownload vanaf de DASA project pagina.


UPDATE November 2019:

De zes delen zijn door The Corts Foundation in PDF formaat met OCR tekstherkenning opnieuw op deze website gepubliceerd. Daarmee is het Corpus Diplomaticum volledig tekstueel doorzoekbaar geworden en zijn de delen ook vrij beschikbaar als download.

DEEL 1 (1907, 612 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 15mb]
DEEL 2 (1931, 639 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 17mb]
DEEL 3 (1934, 625 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 16mb]
DEEL 4 (1935, 617 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 15mb]
DEEL 5 (1938, 644 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 35mb]
DEEL 6 (1955, 754 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 26mb]

CorpusDiplViewer

jstor logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 april 2019 genoot de Corts stichting gastvrijheid op de Nederlandse ambassade te Tokyo. Op een druk bezochte receptie presenteerde Final Editor Dr. W.G.J. Remmelink voor een aandachtig gehoor het tweede Senshi Sōsho deel nr. 26: “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal”.

JapanVisit201904 2

Bronbeek, 28 februari 2019. De jaarlijkse herdenking van de "Slag in de Javazee" met kranslegging vond vandaag met een vertegenwoordiging van de Tamboer en Pijpers van het Korps Mariniers. Voorafgaand aan de herdenking ging dr. W.G.J. Remmelink uitgebreid in op de zeeslag en schetste m.b.v. kaarten in detail het operationele verloop en de diverse scheepsbewegingen. Het betrof een uitwerking van zijn eerdere publicatie op basis van Japans bronnenmateriaal uit de Senshi Sosho- reeks.

bronbeek2019

 

ThaiAmbPres2019The Corts Foundation heeft op 13 februari jl. haar laatste publicatie genaamd "De diplomatieke correspondentie tussen het Koninkrijk van Siam en het Kasteel van Batavia tijdens de 17e en 18e eeuw' (vertaald naar de Thaise taal) aangeboden aan de Ambassadeur van het Koninkrijk van Thailand Mevrouw Eksiri Pintaruchi.

We zijn onze partners van de Chulalongkorn Universiteit in Bangkok veel dank verschuldigd: Mevr. Prof. dr. Bhawan Ruangsilp, dr. Dhiravat Na Pombejra PhD en Mevr. Joyce Sutthiman Limpanusorn.

Door originele Nederlandstalige correspondentie te vertalen in het Engels, Indonesisch en nu ook in het Thais wordt deze unieke correspondentie meer toegankelijk voor historici wereldwijd, en in het bijzonder nu ook in Thailand.

(foto v.l.n.r. Mevrouw Eksiri Pintaruchi, Dhr. Egbert Jacobs voorzitter TCF, Dhr. Joan Snellen van Vollenhoven secretaris TCF)

Download de publicate hier >>

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013